Det är med stor glädje jag kan konstatera att Utgivet.se på två månader har lyckats etablera sig som en nyhetskälla att räkna med i bygden. Nästan exakt på dagen två månader efter starten, närmare bestämt 4 maj, sprängdes 10 000-besökarvallen!

En sådan nyhet kan lätt förvandlas till självgott skryt, men i det här fallet vill jag betona att det finns åtminstone en viktig anledning till den snabba attraktiviteten. Under den senaste tiden har som nog är allom bekant, tidningen Norra Skåne blivit en följetong i riksmedierna sedan det framkommit att politiker utövat påtryckningar på tidningen. Det dröjde dock innan tidningen själv kommenterade händelserna, något som visar hur viktigt det är att det finns mer än en medieröst vid varje givet tillfälle.

Utgivet kan inte konkurrera med Norra Skåne när det handlar om bevakning och granskning sett till resurser. En nättidning med en ensam aktiv journalist hinner av naturliga skäl inte med lika mycket som en etablerad tidning med en månghövdad redaktion. I stället ser jag Utgivet som ett komplement, men ett viktigt komplement som förhoppningsvis också de nu många läsarna ska känna är relevant i sammanhanget.

Under den senaste tidens mediaturbulens – som inte är slut ännu – hoppas jag också att läsarna har känt det nödvändiga förtroendet för det som står på sidorna. Att materialet är någorlunda mångsidigt men framför allt så sant det kan bli och fristående från påverkan, politisk och/eller kommersiell. På Utgivet.se hittar du inga köpta eller framtvingade texter.

Samtidigt känner jag med kollegorna på Norra Skåne som nu betalar ett mycket högt personligt pris för att de försvarar pressfriheten och står upp för journalistiken. Det stämmer till eftertanke och en hel del intressanta analyser har gjorts i diverse medier. Men framför allt peppar och inspirerar det till att verkligen förvalta det förtroende som ges. Stort tack till er, alla 10 692 besökare som tagit del av nyheterna på Utgivet.se så här långt!