Under helgen har det som alla tidningsutgivare fruktar, inträffat: Inget nyhetsmaterial kommer ut. Dessvärre har heller inte tidningen någon möjlighet att påverka det framtida händelseförloppet och kan därför inte just nu svara på när nästa nyhetsartikel kommer ut.

Tidningens webbhotell har drabbats av ett systemfel som har omöjliggjort uppdatering under hela helgen. Under måndagen var beskedet att detta fel skulle avhjälpas, först klockan 15.00 och sedan 17.30. Men tyvärr har inte löftet kunnat infrias.

Just nu är läget följande: Enligt uppgift ska det gå att uppdatera sidan, men allt material som lagts ut från 11 juli och framåt, alltså närmare en månads produktion av artiklar och bilder, som även ligger som länkar i diverse sammanhang och som läsare i sin tur länkat till, riskerar att gå förlorade om sidan uppdateras. En ny version utan allt material från 11 juli och framåt kommer då att ersätta nuvarande sajt.

I valet mellan att spoliera en månads arbete och att få ut nyheter så fort som möjligt, väljer jag därför att avvakta – åtminstone till i morgon – innan nytt material läggs ut. Jag hoppas att du som läsare har förståelse för detta.

Vänliga hälsningar,