Blog Image

Rapport från redaktionen

Vad du hittar här

På den här bloggen kommer jag, Jeanette Thelander, i egenskap av ansvarig utgivare för Utgivet.se, att ge intresserade läsare en inblick i redaktionsarbetet och presentera aktuella fakta kopplade till nyhetssajten Utgivet.se.

Ny sajt uppe

Akutinfo Posted on 2014-08-06 13:21:04

De tekniska problem som Utgivet.se haft under helgen och inledningen av veckan, har tvingat fram en nödvändig förändring av tidningens sajt och funktioner.

Ännu är inte allt på plats, men just nu fungerar det allra nödvändigaste.

Glädjande nog är inte allt material som funnits på den gamla sajten förlorat. Allt som funnits på sajten från starten 3 mars 2014 fram till och med 1 augusti, finns fortfarande kvar i ett parallellt tarkiv som du når från den nya sajten. Det innebär också att alla gamla länkar etc. fungerar.

Den här bloggen kommer även fortsättningsvis att finnas tillgänglig som en separat del av Tidningen Utgivet. Du hittar en länk till den från Utgivet-sajtens meny till vänster.

Jeanette ThelanderNödsituation för tidningen

Akutinfo Posted on 2014-08-04 18:31:33

Under helgen har det som alla tidningsutgivare fruktar, inträffat: Inget nyhetsmaterial kommer ut. Dessvärre har heller inte tidningen någon möjlighet att påverka det framtida händelseförloppet och kan därför inte just nu svara på när nästa nyhetsartikel kommer ut.

Tidningens webbhotell har drabbats av ett systemfel som har omöjliggjort uppdatering under hela helgen. Under måndagen var beskedet att detta fel skulle avhjälpas, först klockan 15.00 och sedan 17.30. Men tyvärr har inte löftet kunnat infrias.

Just nu är läget följande: Enligt uppgift ska det gå att uppdatera sidan, men allt material som lagts ut från 11 juli och framåt, alltså närmare en månads produktion av artiklar och bilder, som även ligger som länkar i diverse sammanhang och som läsare i sin tur länkat till, riskerar att gå förlorade om sidan uppdateras. En ny version utan allt material från 11 juli och framåt kommer då att ersätta nuvarande sajt.

I valet mellan att spoliera en månads arbete och att få ut nyheter så fort som möjligt, väljer jag därför att avvakta – åtminstone till i morgon – innan nytt material läggs ut. Jag hoppas att du som läsare har förståelse för detta.

Vänliga hälsningar,